Sparbanksstiftelsen Skaraborg bildades år 2000 när förutvarande Skaraborgs Läns
Sparbank ombildades till aktiebolag med namnet Sparbanken Skaraborg AB.

Sparbanksstiftelsen Skaraborg är ensam ägare till banken och genom utdelning från banken
kan stiftelsen också lämna bidrag som främjar sparbankens och bygdens utveckling.
Fram till och med 2011 har stiftelsen medverkat i finansieringen av olika projekt med nästan 100 mkr.

Vi har tidigare fått ett stort bidrag från stiftelsen
och utan detta hade vi inte funnits idag.
Detta är vi mycket tacksamma för.

Önskar du mer information om Sparbanksstiftelsen Skaraborg? Kolla på Sparbanksstiftelsens hemsida.
 
© Nöjesstjärnan 2019