Biografens historia

Biograf Stjärnan har funnits väldigt länge. Redan under 1960 talet visades film stadigvarande i biosalongen. Men även tidigare har det visats film i salongen.

2006 byggdes salongen om, men man behöll den gamla stilen och känslan, samtidigt som man upprustade till ny modern teknik.
De gamla projektorerna fick stå åt sidan för ny digital teknik som vid tidpunkten kallades 1,4K-teknik.
Även ljudsystemet byttes och för att ljudet skulle bli det optimala valde man att sätta igen balkongen.
Ljudet idag är ett 7.1-ljud som borgar för god kvallitet vad gäller fint ljud. Detta medför i sin tur att ljudupptagningarna vid exempelvis operan Metropolitan i New York känns gedigna och äkta.
Idag har vi fått nästa generations utrustning. Det är ett sk. 2K-system som är det samma som finns runt om i världen. Just vårt system är Dolbys egna maskiner med en mycket kompetent Barco-projektor. Även Dolbys 3D-teknik finns numera installerat, vilket gör att vi kan köra 3D-film i fortsättningen.


Tekniska data

Server:

Namn : Dolby DSS200-3
Bildsupport : JPG2000 eller MPEG-2
Kapacitet : 1,3 TB Data
Ljud : 16 kanalers utgångar.

Projektor:

Namn : Barco Dp2K-12C
Ljusstyrka : 9500 Lumens
Kontrast : 2000:1 
© Nöjesstjärnan 2019